Recent Posts

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПОРТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРЗ-99 АД

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПОРТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРЗ-99 АД

На 29 май 2015 г. се проведе закриваща конференция от „Вагоноремонтен завод-99“ АД във връзка с приключването на проект „Предоставяне на организиран транспорт на заетите във ВРЗ-99 АД от и до работното им място по договор № ESF-220-06-08004 с краткото наименовние „На път“. Пртоектът беше финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и успешно постигна своята цел – подпомагане на ежедневното пътуване на работниците и служителите на предприятието, които нямат възможност да ползват обществен транспорт от и до работното им място. Отчетена бе близо 70 % усвояемост на средствата, отпуснати по проекта, обхващащ над 140 души, служители на завода. Благодарение на програмата бе постигната трайна заетост на персонала и добро съчетание на семейния и трудовия им живот. Реализирана беше амбициозна програма за ефективно усвояване на целеви средства, отпускани по европейските програми, в резултат на което предприятието успя да увеличи своето производство и да подобри качество на продукцията си, както и да затвърди реномето си на структуро-определящо предприятие в сферата на тежката машиностроителна индустрия и крупен производител от регионален, а вече и от национален мащаб.

Велислав Фингарски
kolowag-separator